• อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
 

  
ประชุมสัญจรแพร่001.jpg
“สรรพสามิตใกล้ชิดประชาชน เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม”
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2563 (สัญจร) ณ วัดดอนชัย หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

จังหวัดเคลื่อนที่ ทุ่งช้าง001.jpg
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สรรพสามิตพื้นที่น่านมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายร่วมกับสาขาปัว เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง อำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประชุมทางถนน001.jpg
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
ทางถนน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

จ.เคลื่อนที่ นาซาว001.jpg
สรรพสามิตพื้นน่าน ร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

บิดาฝนหลวง001.jpg
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.
นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน
นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
ในงาน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ฝ่ายอำนวยการ  : ผู้บันทึกข้อมูล