เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สรรพสามิตพื้นที่น่านมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายร่วมกับสาขาปัว เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง อำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สรรพสามิตพื้นที่น่านมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายร่วมกับสาขาปัว เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง อำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน


  • จังหวัดเคลื่อนที่ ทุ่งช้าง1.jpg
  • จังหวัดเคลื่อนที่ ทุ่งช้าง2.jpg
  • จังหวัดเคลื่อนที่ ทุ่งช้าง3.jpg
  • จังหวัดเคลื่อนที่ ทุ่งช้าง4.jpg
  • จังหวัดเคลื่อนที่ ทุ่งช้าง5.jpg
  • จังหวัดเคลื่อนที่ ทุ่งช้าง6.jpg
  • จังหวัดเคลื่อนที่ ทุ่งช้าง8.jpg
  • จังหวัดเคลื่อนที่ ทุ่งช้าง9.jpg
  • จังหวัดเคลื่อนที่ ทุ่งช้าง10.jpg