วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
ทางถนน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ทางถนน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน
โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานที่ประชุม


  • ประชุมทางถนน1.jpg
  • ประชุมทางถนน2.jpg
  • ประชุมทางถนน3.jpg