สรรพสามิตพื้นน่าน ร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สรรพสามิตพื้นน่าน ร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 1/2563ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 09.00 น.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านโดยมีให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและยาสูบจากชุดให้บริการเคลื่อนที่ของกรมสรรพสามิต และประชาสัมพันธ์

 


 • จ.เคลื่อนที่ นาซาว1.jpg
 • จ.เคลื่อนที่ นาซาว2.jpg
 • จ.เคลื่อนที่ นาซาว3.jpg
 • จ.เคลื่อนที่ นาซาว4.jpg
 • จ.เคลื่อนที่ นาซาว5.jpg
 • จ.เคลื่อนที่ นาซาว6.jpg
 • จ.เคลื่อนที่ นาซาว7.jpg
 • จ.เคลื่อนที่ นาซาว8.jpg
 • จ.เคลื่อนที่ นาซาว9.jpg
 • จ.เคลื่อนที่ นาซาว10.jpg
 • จ.เคลื่อนที่ นาซาว12.jpg
 • จ.เคลื่อนที่ นาซาว13.jpg
 • จ.เคลื่อนที่ นาซาว14.jpg
 • จ.เคลื่อนที่ นาซาว15.jpg