วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.
นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน
นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
ในงาน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.
นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน
นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
ในงาน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน


  • บิดาฝนหลวง7.jpg
  • บิดาฝนหลวง5.jpg
  • บิดาฝนหลวง6.jpg
  • บิดาฝนหลวง9.jpg
  • บิดาฝนหลวง2.jpg
  • บิดาฝนหลวง8.jpg
  • บิดาฝนหลวง4.jpg
  • บิดาฝนหลวง1.jpg
  • บิดาฝนหลวง3.jpg