วันที่ 22 -24 ตุลาคม 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำคณะข้าราชการเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน หัวหน้าอัยการจังหวัดน่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 22 -24 ตุลาคม 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำคณะข้าราชการเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน หัวหน้าอัยการจังหวัดน่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่


  • พบผู้พิพากษา1.jpg
  • พบผู้พิพากษา2.jpg
  • พบผู้พิพากษา3.jpg
  • พบผู้พิพากษา4.jpg
  • พบผู้พิพากษา5.jpg
  • พบผู้พิพากษา6.jpg