สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
Nan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เรื่อง รายละเอียด 
 
โครงการพัฒนาองค์กรต้นเเบบคุณธรรม
เเละความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ประกาศเจตนารมณ์
- ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นเเบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
- ประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานต้นเเบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
- สื่อประชาสัมพันธ์โครงการองค์กรต้นเเบบคุณธรรมเเละความโปร่งใส
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน

- การดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย คุณธรรมเป้าหมาย "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"
  และคุณธรรม 5 ประการ
 
เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือนเเรก
 
ประกาศเจตนารมณ์
 
 
 
งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
กิจกรรมการจัดการความรู้ KM รอบ 6 เดือนหลัง
 
กิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 
 
โครงการพัฒนาต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรในองค์กรที่มีคุณธรรม 
 
กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน
 
 งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 

เอกสารเผยแพร่กิจกรรมKM

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์ความรู้กิจกรรมKM (รอบตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566) เอกสารประกอบ

*สรุปผลการจัดการความรู้KM  *ภาพกิจกรรม

 
ประกาศเจตนารมณ์
  ประกาศประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565

*ตุลาคม 2564 *พฤศจิกายน *ธันวาคม 2564 *มกราคม 2565 *กุมภาพันธ์ 2565 *มีนาคม 2565 *เมษายน 2565 *พฤษภาคม 2565 *มิถุนายน 2565 *กรกฎาคม 2565 *สิงหาคม 2565 *กันยายน 2565 

 

กิจกรรมจัดการความรู้ (KM)

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง)

 

ประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม

 

ประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

แนวทางการรับและนำเงินส่งคลัง(KM)

เอกสารเผยแพร่ กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2565 หัวข้อความรู้ แนวทางการรับและนำเงินส่งคลัง (สาขาเมืองน่าน)

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563

 

*ตุลาคม 2562    *พฤศจิกายน 2562    *ธันวาคม 2562    *มกราคม 2563    *กุมภาพันธ์ 2563    *มีนาคม 2563 

*เมษายน 2563   *พฤษภาคม 2563     *มิถุนายน 2563    *กรกฎาคม 2563  *สิงหาคม 2563     *กันยายน 2563

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจ

 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564

*ตุลาคม 2563 *พฤศจิกายน 2563 *ธันวาคม 2563 *มกราคม 2564*กุมภาพันธ์ 2564*มีนาคม 2564

*เมษายน 2564*พฤษภาคม 2564*มิถุนายน 2564*กรกฎาคม 2564*สิงหาคม 2564 *กันยายน 2564