สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
Nan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

 

เรื่อง

รายละเอียด 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ รายละเอียดแนบเอกสารขายทอดตลาด

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง ครั้งที่ 3

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง ครั้งที่ 2

 

ประกาศกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคมประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเวียงสา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 


 

 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง