สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
Nan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน

 

ผู้บริหาร

 Nongluck 1.jpg

 

 

        หัวหน้าฝ่าย      

 

   

 Hrd 002.jpg     นางจาริณี  จินะ web.jpg     Haed1.jpg      Hrd 004.jpg

 

     
   


 สรรพสามิตพื้นที่สาขา

 

 

 

      พรศิริ ตุ้ยน้อย1 web.jpg     นางยุพิน วันราชัย web.jpg     Haed2.jpg    

 

 

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg