สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
Nan Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

นัวตกรรม1111.jpg

วันที่ 30 กันยายน 2563 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมคณะทำงาน เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศประเภทหน่วยงานระดับพื้นที่ ในงานประกวดผลงานนวัตกรรมเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 10 พ.ศ.2563 ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 กันยายน 2563 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมคณะทำงาน เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศประเภทหน่วยงานระดับพื้นที่ ในงานประกวดผลงานนวัตกรรมเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 10 พ.ศ.2563 ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

13 ต.ค. เย็น111.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมด้วยตัวแทนจากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปราบปรามเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมด้วยตัวแทนจากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปราบปรามเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

13 ต.ค. จิตอาสา113.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้มอบหมายให้ นางจาริณี จินะ หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณคลองเปรมประชาราษฎร์

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้มอบหมายให้ นางจาริณี จินะ หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดแม่น้ำคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณคลองเปรมประชาราษฎร์

13 ต.ค. เช้า 2111.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมด้วยตัวแทนจากฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมด้วยตัวแทนจากฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

 

จิตอาสา111.jpg

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้มอบหมายให้นายปิยะ รัตนะ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้/ปลูกป่าและกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก"

  • วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้มอบหมายให้นายปิยะ รัตนะ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้/ปลูกป่าและกิจกรรมจิตอาสา "วัน
  • แม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมาชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหนองน้ำครก บ้านน้ำครกใหม่เกาะสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน

 

พิธีเช้า111.jpg

วันนี้ เวลา 07.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำคณะข้าราชการ ทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

วันนี้ เวลา 07.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำคณะข้าราชการ ทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

รพี111.jpg

วันรพี 7 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น.นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำคณะข้าราชการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
และถวายมาลัยกรสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ณ หน้าอาคารศาลจังหวัดน่าน

วันรพี 7 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น.นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำคณะข้าราชการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
และถวายมาลัยกรสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ณ หน้าอาคารศาลจังหวัดน่าน

จังหวัดเคลื่อนที่ ทุ่งช้าง001.jpg

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สรรพสามิตพื้นที่น่านมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายร่วมกับสาขาปัว เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง อำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สรรพสามิตพื้นที่น่านมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายร่วมกับสาขาปัว เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง อำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน

ประชุมสัญจรแพร่001.jpg

“สรรพสามิตใกล้ชิดประชาชน เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม”
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2563 (สัญจร) ณ วัดดอนชัย หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

“สรรพสามิตใกล้ชิดประชาชน เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม”
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2563 (สัญจร) ณ วัดดอนชัย หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายปัณณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานการประชุม ซึ่งนอกจากการประชุมแล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้นำท้องถิ่น และผู้ประกอบการสุราชุมชนในตำบลสะเอียบ จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงถึงบทบาท ภารกิจและหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของกรมสรรพสามิต หลังจากเสร็จการประชุมได้ร่วมกันทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และจับจ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิต

คู่มือประชาชน3.jpg

ตามที่กรมสรรพสามิตได้มีการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จากคู่มือฯ (ฉบับเดิม) จำนวน 101 กระบวนงาน เป็นคู่มือฯ (ฉบับใหม่) จำนวน 65 กระบวนงาน ในรูปแบบ Infographic ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้จัดทำแบบฟอร์ม 2 ภาษา และเว็บไซต์คู่มือสำหรับประชาชน

ตามที่กรมสรรพสามิตได้มีการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จากคู่มือฯ (ฉบับเดิม) จำนวน 101 กระบวนงาน เป็นคู่มือฯ (ฉบับใหม่) จำนวน 65 กระบวนงาน ในรูปแบบ Infographic ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้จัดทำแบบฟอร์ม 2 ภาษา และเว็บไซต์คู่มือสำหรับประชาชน (https://edmanual.excise.go.th) และได้เผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าว ที่เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการของรัฐบาล (www.info.go.th) โดยท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือประชาชน (ฉบับใหม่) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์คู่มือสำหรับประชาชน (https://edmanual.excise.go.th) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเข้ารับบริการต่อไป

ประชุมทางถนน001.jpg

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน
ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
ทางถนน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ทางถนน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน
โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานที่ประชุม

จ.เคลื่อนที่ นาซาว001.jpg

สรรพสามิตพื้นน่าน ร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สรรพสามิตพื้นน่าน ร่วมกิจกรรมตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 1/2563ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 09.00 น.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านโดยมีให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและยาสูบจากชุดให้บริการเคลื่อนที่ของกรมสรรพสามิต และประชาสัมพันธ์

 

บิดาฝนหลวง001.jpg

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.
นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน
นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
ในงาน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.
นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน
นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
ในงาน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

ปัว วันที่ 5001.jpg

เมื่อวันที่ 5 พ.ย 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับสนง.สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและชี้แจง ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตยาเส้นให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ และผู้ค้าคนกลางในเขต ต.ริม อ.ท่าวังผา และต.เจดีย์ชัย ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อวันที่ 5 พ.ย 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับสนง.สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและชี้แจง ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตยาเส้นให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ และผู้ค้าคนกลางในเขต ต.ริม อ.ท่าวังผา และต.เจดีย์ชัย ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน

1. ณ หอประชุมบ้านปูคา ต.ริม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 59 ราย
2.ณ หอประชุมบ้านเชียงแล ต.ริม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 67 ราย
3.ณ หอประชุมบ้านวังม่วง ต.เจดีย์ชัย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 73 ราย

 

ประชุมเวียงสา001.jpg

วันที่5 พ.ย.62 สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเวียงสา เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาน้อย ประชาสัมพันธ์ข่าวกรมสรรพสามิตฉบับที่ 56/2562 ลว. 16 ต.ค.62

วันที่5 พ.ย.62 สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาเวียงสา เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาน้อย ประชาสัมพันธ์ข่าวกรมสรรพสามิตฉบับที่ 56/2562 ลว. 16 ต.ค.62และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และแนะนำช่องทางการรับชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ยาสูบท่าวังผา001.jpg

เมื่อวันที่ 25 ต.ค 2562 สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับฝ่ายจัดเก็บภาษี สนง.สรรพสามิตพื้นที่น่านและสนง.สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและชี้แจง ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตยาเส้นให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ

 เมื่อวันที่ 25 ต.ค 2562 สรรพสามิตพื้นที่น่าน ร่วมกับฝ่ายจัดเก็บภาษี สนง.สรรพสามิตพื้นที่น่านและสนง.สรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และรับฟังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและชี้แจง ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตยาเส้นให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ และผู้ค้าคนกลางในเขต ต.แสนทอง ต.ผาทอง และ ต .ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1.ช่วงเช้า ณ หอประชุมบ้านนาหนุน3มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 137 ราย
2.ช่วงบ่าย ณ หอประชุมบ้านแหน1 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 112 รายรวมทั้งสิ้น 249 ราย

 

แกนนำ001.jpg

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมาน จุมปา รองประธานกรรมการชมรมเครือข่ายภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านภาคเหนือ ได้นำตัวแทนผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนของพื้นที่น่าน จำนวน 13 ราย เข้าพบสรรพสามิตพื้นที่น่านเพื่อรับทราบนโยบายด้านการบริหารจัดเก็บภาษีสุราชุมชน

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมาน จุมปา รองประธานกรรมการชมรมเครือข่ายภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านภาคเหนือ ได้นำตัวแทนผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนของพื้นที่น่าน จำนวน 13 ราย เข้าพบสรรพสามิตพื้นที่น่านเพื่อรับทราบนโยบายด้านการบริหารจัดเก็บภาษีสุราชุมชน

พบผู้พิพากษา001.jpg

วันที่ 22 -24 ตุลาคม 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำคณะข้าราชการเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน หัวหน้าอัยการจังหวัดน่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 22 -24 ตุลาคม 2562 นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำคณะข้าราชการเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน หัวหน้าอัยการจังหวัดน่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เรื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

จุดเทียนเย็น001.jpg

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า

ใส่บาตร 23 เช้า001.jpg

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว