สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 89 ปี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 วันครบรอบสถาปนากรมสรรพมิต 89 ปี นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่นครศรีะรรมราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่สาขา ร่วมบริจาค และบำเพ็ญประโยชทำความสะอาด และปรับบริเวณ วัดน้ำรอบ ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เรียนดี และยากจน จำนวน 9 ทุน ณ โรงผลิตไฟฟ้าเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 กันยายน 2563 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เรียนดี และยากจน จำนวน 9 ทุน ณ โรงผลิตไฟฟ้าเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว