สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และสาขาทุกสาขา ร่วมจัด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และสาขาทุกสาขา ร่วมจัด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

มีแล้วแบ่งปัน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และสาขา ร่วมกัน จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื้่องในวะโรกาสพระราชสมภพพระบรมราชินิ ได้บริจาค น้ำจำนวน 400 โหล แอลกอฮลจำนวน 432 ขวด กระเป๋าผ้าจำนวน 100 ใบ และ อาหารจำนวน 180 กล่อง แก่โรงพยาบาลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรธรรมราช

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 89 ปี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 วันครบรอบสถาปนากรมสรรพมิต 89 ปี นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่นครศรีะรรมราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่สาขา ร่วมบริจาค และบำเพ็ญประโยชทำความสะอาด และปรับบริเวณ วัดน้ำรอบ ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เรียนดี และยากจน จำนวน 9 ทุน ณ โรงผลิตไฟฟ้าเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 กันยายน 2563 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เรียนดี และยากจน จำนวน 9 ทุน ณ โรงผลิตไฟฟ้าเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ข่าวทั้งหมด

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช | Nakhonsithammarat Area Excise Office ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช | Nakhonsithammarat Area Excise Office ข้อมูลเผยแพร่

การปฏิบัตืงาน
การให้บริการ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | Regional Excise Office 8 ประชาสัมพันธ์

สื่อโฆษณาของ ปปช.
National e-Playment