สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office  ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงละคร สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช |Nakhonsithammarat Area Excise Office

มอบอาหารกลางวันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน จัดโคงการ "ครัวปันอิ่ม" มอบอาหารกลางวันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว