• ยกเลิกสำเนาเอกสาร
  • ราคาขายปลีกแนะนำ
  • พ.ร.บ. 2560
  • แจ้งเบาะแส
  • คู่มือประชาชน
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตนารมณ์
 

  
ครัวปันอิ่ม 100x200=1.jpg
มอบอาหารกลางวันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19
นายธณ ด้วงยิ้ม  งานสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก.jpg
วันสถาปนากรมสรรพสามิต 17 กุมภาพันธ์ 2563
นายธณป ด้วงยิ้ม ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
นายธณป ด้วงยิ้ม  งานสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก.jpg
พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ธณป ด้วงยิ้ม : ผู้บันทึกข้อมูล