วันสถาปนากรมสรรพสามิต 17 กุมภาพันธ์ 2563

17  กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 88 ปี นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชและพื้นที่สาขาร่วมพัฒนาและปรับพื้นที่บริเวณวัดน้ำรอบ ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช