พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562