กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพระพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาล ที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม  2562 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ  สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และพื้นที่สาขาทุกสาขาได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพระพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาล ที่ 10