งานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ร่วมทำพิธีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมราช