สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department งบทดลองการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2564
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
bullet_blue.pngเมษายน 2564
 
bullet_blue.pngพฤศจิกายน 2563
 
bullet_blue.pngพฤษภาคม 2564
 
bullet_blue.pngธันวาคม 2563
 
bullet_blue.pngมิถุนายน 2564
 
bullet_blue.pngมกราคม 2564
 
bullet_blue.pngกรกฎาคม 2564
 
bullet_blue.pngกุมภาพันธ์ 2564ลิงค์
 
bullet_blue.pngสิงหาคม 2564
 
bullet_blue.pngมีนาคม 2564
 
bullet_blue.pngกันยายน 2564

 

สถิติงบการเบิกจ่าย(ย้อนหลัง)
 
 
 
             
                                         bullet_blue.pngปีงบประมาณ 256                                                                                                                         
                                         bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2562
 
                                         bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2557
 
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2555
 
 
bullet_blue.pngปีงบประมาณ 2554