สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เรียนดี และยากจน จำนวน 9 ทุน ณ โรงผลิตไฟฟ้าเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 กันยายน 2563 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เรียนดี และยากจน จำนวน 9 ทุน ณ โรงผลิตไฟฟ้าเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงละคร สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

มอบอาหารกลางวันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน จัดโคงการ "ครัวปันอิ่ม" มอบอาหารกลางวันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพระพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาล ที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และพื้นที่สาขาทุกสาขาได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพระพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาล ที่ 10

กรมสรรพสามิต | Excise Department

งานประเพณีมาฆบูชา พิธีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ร่วมทำพิธีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุ ในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 87

13 กุมภาพันธ์ 2562 วันครบรอบ 87 ปี กรมสรรพสามิต นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรวันคล้ายวันเกิดกรมสรรพสามิต ได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดตรงบน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช