สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และสาขาทุกสาขา ร่วมจัด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และสาขาทุกสาขา ร่วมจัด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

กรมสรรพสามิต | Excise Department

มีแล้วแบ่งปัน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และสาขา ร่วมกัน จัดกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื้่องในวะโรกาสพระราชสมภพพระบรมราชินิ ได้บริจาค น้ำจำนวน 400 โหล แอลกอฮลจำนวน 432 ขวด กระเป๋าผ้าจำนวน 100 ใบ และ อาหารจำนวน 180 กล่อง แก่โรงพยาบาลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรธรรมราช

กรมสรรพสามิต | Excise Department

วันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 89 ปี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 วันครบรอบสถาปนากรมสรรพมิต 89 ปี นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่นครศรีะรรมราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่สาขา ร่วมบริจาค และบำเพ็ญประโยชทำความสะอาด และปรับบริเวณ วัดน้ำรอบ ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมสรรพสามิต | Excise Department

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เรียนดี และยากจน จำนวน 9 ทุน ณ โรงผลิตไฟฟ้าเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 กันยายน 2563 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เรียนดี และยากจน จำนวน 9 ทุน ณ โรงผลิตไฟฟ้าเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงละคร สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

มอบอาหารกลางวันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน จัดโคงการ "ครัวปันอิ่ม" มอบอาหารกลางวันช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19