สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department มีแล้วแบ่งปัน รอบที่ 2

สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และสาขาทุกสาขา ร่วมจัด
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และสาขาทุกสาขา ร่วมจัด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และสาขาทุกสาขา ร่วมจัด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมอบ น้ำดื่ม ผลไม้ แอลกอฮอล์สเปรส์ หน้ากากอนามัย และถุงผ้าลดโลกร้อน ให้แก่โรงพยาบาลปากพนัง อำเภอปาก พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน และเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาล