สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
ที่อยู่      
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช   ตั้งอยู่เลขที่ 9  ราชดำเนิน 33    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์
0-7535-6152-3   เบอร์ติดต่อภายใน   ฝ่ายอำนวยการต่อ 784014 ,ฝ่ายปราบปราม ต่อ 784013,ฝ่ายจัดเก็บภาษีต่อ 784023,ฝ่ายกฎหมายต่อ 784043
โทรสาร
0-7535-6171
อีเมล์
facebook
   

 

 แผนที่1.jpg