สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

bullet_blue.png แผนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายสรรพสามิต B-n04.gif 

 
 
 
 
bullet_blue.png แผนการจัดเก็บภาษี B-n04.gif