สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

 

 

ส.jpg
นายกฤษภาส  ศิริปิตุภูมิ
สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

 

 

uatucm342156.jpg

006.jpg

003.jpg

ว่าง.png

       

นางอนุสรา  บุญมาศ
ฝ่ายอำนวยการ

นายณรงค์  จิตต์โสภณ
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

นายสกุลชาย  จิตต์พินิจ
ฝ่ายปราบปราม

ว่าง
ฝ่ายกฎหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน...