สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่รับผิดชอบ

 

   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช  มีเขตความรับผิดชอบในท้องที่  23 อำเภอ

    โดยแบ่งการบริหารออกเป็นพื้นที่สาขา  4  สาขา ดังนี้
 
  

 สาขาเมือง ขอบเขตรับผิดชอบ   5   อำเภอ 

             (อ.เมือง, อ.ลานสกา, อ.พระพรหม, อ.พรหมคีรี, อ.พิปูน)  

           สถานที่ตั้งสำนักงาน  เลขที่ 9 ซ.ราชดำเนิน 33  ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรราช  โทร 075-341-861

           เบอร์โทรติดต่อภายใน 784102,784121     เบอร์โทรติดต่อภายนอก 075-341-861

         คลิกดูแผนที่สำนักงาน

 

 

  • สาขาปากพนัง   ขอบเขตรับผิดชอบ    4  อำเภอ

            (อ.ปากพนัง,อ.หัวไทร,อ.เชียรใหญ่.อ.เฉลิมพระเกียรติ)     

           สถานที่ตั้งสำสักงาน  3/3 ถนนชายทะเล ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 

           เบอร์โทรติดต่อภายใน 784413,784423  เบอร์โทรติดต่อภายนอก 075-517-429

         คลิกดูแผนที่สำนักงาน

 

 

  • สาขาทุ่งสง  ขอบเขตรับผิดชอบ   10  อำเภอ

           ( อำเภอทุ่งสง,อำเภอชะอวด,อำเภอจุฬาภรณ์,อำเภอร่อนพิบูลย์,อำเภอบางขัน,อำเภอทุ่งใหญ่,อำเภอนาบอน,อำเภอถ้ำพรรณรา,อำเภอฉวาง,อำเภอช้างกลาง )

             สถานที่ตั้งสำนักงาน อาคารหลังที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ถนนชัยชุมพร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

             เบอร์โทรติดต่อภายใน 784302,784322   เบอร์โทรติดต่อภายนอก 075-420-662

           คลิกดูแผนที่สำนักงาน

 

 

  • สาขาท่าศาลา  ขอบเขตรับผิดชอบ  4 อำเภอ 

              (อำเภอท่าศาลา , อำเภอนบพิตำ,อำเภอสิชล,อำเภอขนอม)

            สถานที่ตั้งสำนักงาน 227/20 ม.12 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

            เบอร์โทรติดต่อภายใน 784212,784221  เบอร์โทรติดต่อภายนอก 075-522-800

            คลิกดูแผนที่สำนักงาน

 

  

ภาพแผนที่...jpg