• แจ้งเบาะแส
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • คู่มือประชาชน
 

  
242238126_3070127789978788_6806635435381638506_n.jpg
รับมอบโล่รางวัล ชนะเลิศการประกวดบ้านเมืองน่าอยู่ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

4.jpg
พิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

01.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ จัดจุดจำหน่ายสินค้า เพิ่มช่องทางการตลาด
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

01.jpg
ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย สร้างขวัญและให้กำลังใจ
 : ผู้บันทึกข้อมูล