• แจ้งเบาะแส
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • คู่มือประชาชน
 

  
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

วันแม่65-thumb.png
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

มอบบ้าน65-thumb.png
พิธีมอบบ้าน เงินเพื่อเป็นค่าครองชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ตามโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

CSR65-thumb.png
กิจกรรม Corporate Social Responsibility : CSR หลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในองค์กร"
 : ผู้บันทึกข้อมูล