• แจ้งเบาะแส
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • คู่มือประชาชน
 

  
1.jpg
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

01.jpg
 “ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต”
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

01.jpg
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 : ผู้บันทึกข้อมูล