• แจ้งเบาะแส
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • คู่มือประชาชน
  home

  
king9-05-12-2565-680.jpg
ลงนามคำกล่าวน้อมลำลึก
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ลาดยาว 5ธันวาคม-thumb copy.png
สรรพสามิตพื้นที่สาขาลาดยาว พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

จิตอาสา 5ธันวาคม-thumb copy.png
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ตักบาตร5ธันวาคม-thumb copy.png
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช
 : ผู้บันทึกข้อมูล