ไหว้สักการะ ศาลพระภูมิ และศาลตายาย ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางขนิษฐา จิรจินดา สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ ไหว้สักการะ ศาลพระภูมิ และศาลตายาย ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ เนื่องในโอกาสเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566