งานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ วิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2565

          วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 นางขนิษฐา จิรจินดา สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ วิถีไทย วิถีพุทธ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2565 ณ บริเวณยอดเขากบ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) และกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์