โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ สรรพสามิตรักสุขภาพ

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางขนิษฐา จิรจินดา สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ ร่วมกันปลูกผักสวนครัวสำหรับบริโภคในองค์กรตามโครงการ “ปลูกผักปลอดสารพิษ สรรพสามิตรักสุขภาพ"