ตรวจเช็คสุขภาพใจ MENTAL HEALTH CHECK IN

 ตรวจเช็คสุขภาพใจผ่านระบบออนไลน์ (MENTAL HEALTH CHECK IN) คือ ?

MENTAL HEALTH CHECK IN เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา มาดูแลสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว การประเมินประกอบไปด้วย SBSD และ RQ

  •  S : Stress (เครียด)
  •  B : Burnout (ภาวะหมดไฟ)
  •  S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย)
  •  D : Depression (ซึมเศร้า)
  •  RQ : Resilience Quotient (พลังใจ)
  • โดยทราบผลการประเมินทันที มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว พร้อมมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์
  • เริ่มตรวจเช็คสุขภาพใจ