พิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์