ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย สร้างขวัญและให้กำลังใจ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ได้เข้าตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย สร้างขวัญและให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์และพื้นที่สาขาทุกสาขา และติดตามการดำเนินงาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สาขาเมืองนครสวรรค์และสาขาท่าตะโก โดยมี นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้การต้อนรับ