พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยนางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์ สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์