“ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต”

โครงการ “ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต”  โดยความร่วมมือระหว่างกรมสรรพสามิต และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19  วันที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ มอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มแจกระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม  2563  (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มเวลา  10.30 น. จำนวน 120 กล่องต่อวัน โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครสวรรค์มาช่วยจัดระเบียบตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing