พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยนางสาวศิริเกศ แพร่วานิชย์ สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์