พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ โดยนายบัณฑิต หลิมไชยกุล สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์