พิธีการถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ โดยฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์