พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมนครสวรรค์