กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม) ณ ที่สาธารณะประโยชน์ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์