พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์