พิธีถวายราชสักการะและกิจกรรมเนื่องในวันรพี ปี 2562

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกิจกรรมเนื่องในวันรพี ปี 2562