พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562