พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่อยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562