พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562