โครงการ รวมพลังสรรพสามิต

โครงการ รวมพลังสรรพสามิต ไส้ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษ์ย์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา


  •  
  • qanon_s12.png
  • qanon13.png

 

  •  qanon14.png
  •  qanon15.png

 

  •