โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2564


รายละเอียดเพิ่มเติม

  • Korat-chokchai.jpg



  •