วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

 


  • anon0405.jpg
  •