๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕9 สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพร
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕9 สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
 ร่วมลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  สยามมกุฎราชกุมาร

 


 • 13871770_anon_s.jpg
 •  
 • 13875115_anon_s.jpg
 • 13874532_anon_s.jpg 

   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •