วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 พิธีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดย นายอภิวัชร์ มีเสือ สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
ในนามของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
ร่วมพิธีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
10 28 กรกฎาคม 2563
ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา


 


 • k4anon_s.jpg
 •  
 • ka1anon_s.jpg
 • ka2anon_s.jpg 

   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •