พิธีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณ


ในนามของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
ร่วมพิธีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
10 28 กรกฎาคม 2563
ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา


 • k4anon_s.jpg
 •  
 • ka2anon_s.jpg
 •  

  ka3anon_s.jpg   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •