๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕9

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕9 สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง พร้อมด้วยชุมชนโรงต้ม ถนนริมบุ่ง และกองพันทหารสื่อสาร นครราชสีมา ร่วมกันพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

 • 13681957_anon_s.jpg
 •  
 • 13833564_anon_s.jpg
 • 13840425_anon_s.jpg 

   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •