แผนที่ Zoning จังหวัดนครราชสีมา
1  อำเภอเมืองนครราชสีมา
2  อำเภอขามทะเลสอ
3  อำเภอจักราช
4  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5   อำเภอโชคชัย
6   อำเภอครบุรี
7  อำเภอปักธงชัย
8   อำเภอวังน้ำเขียว
9  อำเภอ เสิงสาง
10 อำเภอหนองบุญมาก
11 อำเภอโนนสูง
12 อำเภอขามสะแกแสง
13 อำเภอคง
14 อำเภอโนนไทย
15 อำเภอพระทองคำ
16 อำเภอบัวใหญ่
17 อำเภอแก้งสนามนาง
18 อำเภอโนนแดง
19 อำเภอบ้านเหลื่อม
20 อำเภอบัวลาย
21 อำเภอประทาย
22 อำเภอสีดา
23 อำเภอพิมาย
24 อำเภอชุมพวง
25 อำเภอเมืองยาง
26 อำเภอลำทะเมนชัย
27 อำเภอห้วยแถลง
28 อำเภอสีคิ้ว
29 อำเภอด่านขุนทด
30 อำเภอเทพารักษ์
31 อำเภอปากช่อง
32 อำเภอสูงเนิน
รายชื่อโรงเรียน
................................................................

คู่มือประชาชน