2.การจัดสรรเงินรายได้ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น

 

ปี63ปี64ปี61ปี65
ตค--63--ไฟล์แนบมค--64--ไฟล์แนบตค61--ไฟล์แนบ  862 มีค 65__.__ไฟล์แนบ
พย--63--ไฟล์แนบกพ--64--ไฟล์แนบมีค61---ไฟล์แนบมกราคม 2565__.__ไฟล์แนบ
ธค--63--ไฟล์แนบมีค--64--ไฟล์แนบ  1756มีนาคา65__ไฟล์แนบ
 เมย--64--ไฟล์แนบ  1757เมษายน 65__ไฟล์แนบ
 พฤษภาคม64--ไฟล์แนบ  2045 พฤษภาคม 65__._ไฟล์แนบ
 มิย--64---ไฟล์แนบ  2419 มิถุนายน 65__._ไฟล์แนบ
 กันยายน 2564___ไฟล์แนบ  2961 กรกฎาคม 65_.-_ไฟล์แนบ
 กันยายน 2564___ไฟล์แนบ  
  กันยายน 64 เพิ่มเติม ไฟล์แนบ