ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
13871770_anon_s.jpg
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕9 สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพร
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
พื้นที่นครราชสีมา 1-8-59- : ผู้บันทึกข้อมูล 

13681957_anon_s.jpg
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕9
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

4363anon.jpg
วันคุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
โคราช20-2-59- : ผู้บันทึกข้อมูล 

8860anon.jpg
big cleaning
โคราช19-2-59- : ผู้บันทึกข้อมูล