เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา I ฝ่ายอำนวยการ I ฝ่ายบริหารงานจัดเก็บภาษี/โรงงานสุราฯ I ฝ่ายปราบปราม I ฝ่ายกฎหมาย

สาขาเมืองนครราชสีมา I สาขาบัวใหญ่ I สาขาสีคิ้ว I สาขาโนนสูง I  สาขาโชคชัย  สาขาพิมาย

โครงสร้าง64anon_s.png
หัวหน้าฝ่ายanon27กย64.png
aสาขาanon27กย64.png
อำนวยการanon_s64.png
จัดเก็บanon_s64.png
ปราบปรามanon27dp64.png
กฎหมายanon27กย64.png
เมืองanon_s64.png
บัวใหญ่anon_s64.png
สีคิ้วanon_s64.png
โนนสูงanon_s64.png
โชคชัยanon_s64.png
พิมายanon_s.png