เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา I ฝ่ายอำนวยการ I ฝ่ายบริหารงานจัดเก็บภาษี/โรงงานสุราฯ I ฝ่ายปราบปราม I ฝ่ายกฎหมาย

สาขาเมืองนครราชสีมา I สาขาบัวใหญ่ I สาขาสีคิ้ว I สาขาโนนสูง I  สาขาโชคชัย  สาขาพิมาย

bbtopanon65.png
จิราanon65.png
aสาขาanon27กย64.png
อยก65anon65a.png
1จanon65.png
3ป65anon.png
กฎหมาย65anon.png
เมือง65anon.png
บั65anon65.png
สี65anonสีคิ้ว2.png
โนนสูงดanon65.png
pโชคชัย65anon.png
พิมาย65anon.png