เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา / ฝ่ายอำนวยการ I ฝ่ายบริหารงานจัดเก็บภาษี/โรงงานสุราฯ I ฝ่ายปราบปราม I ฝ่ายกฎหมาย

สาขาเมืองนครราชสีมา I สาขาบัวใหญ่ I สาขาสีคิ้ว I สาขาโนนสูง I  สาขาโชคชัย  สาขาพิมาย

โคa67anon.png
โคb67anon.png
 
โคc67anon.png
โคd67anon.png
โคe67anon.png
โคf67anon.png 
โคg67anon.png
โคh67anon.png
โคi67anon.png
โคj67anon.png
โคk67anon.png
โคl67anon.png
โคm67anon.png