เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา I ฝ่ายอำนวยการ I ฝ่ายบริหารงานจัดเก็บภาษี/โรงงานสุราฯ I ฝ่ายปราบปราม I ฝ่ายกฎหมาย

สาขาเมืองนครราชสีมา I สาขาบัวใหญ่ I สาขาสีคิ้ว I สาขาโนนสูง I  สาขาโชคชัย  สาขาพิมาย

1อันดับ1anon.jpg
2อันดับ2anon.jpg
 
3อันดับ3anon.jpg
4อันดับ4anon.jpg
5อันดับ5anon.jpg
6อันดับ6anon.jpg
7อันดับ7anon.jpg
8อันดับ8anon.jpg
โชคชัย8มีค66anon.gif
จรรยา17มีค66anon.gif
22ทอง17มีค66anon.gif
พิมาย8มีค66anon.gif
วีรวรรณ20มิถ66anon.jpg