เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา I ฝ่ายอำนวยการ I ฝ่ายบริหารงานจัดเก็บภาษี/โรงงานสุราฯ I ฝ่ายปราบปราม I ฝ่ายกฎหมาย

สาขาเมืองนครราชสีมา I สาขาบัวใหญ่ I สาขาสีคิ้ว I สาขาโนนสูง I  สาขาโชคชัย  สาขาพิมาย

ทองเส้นanon65.png
HHC228anon.png
 
หนสาขาanon65.png
ทอง2อanon.png
จท1anon65.png
ทองป3anon65.png
fScanon11สค65.png
มทanon65.png
ททโชคชัยanon65.png
ทองโนนสูงanon65.png
ทบัวใหญ่anon65.png
ทองพิมายanon65.png
ทสีคิ้วanon65.png